S

Điểm bắt đầu

Nhà ở của một nhà ngoại giao

Bluff No. 18

Hội trường Berrick

Tòa nhà Ehrismann

Bảo tàng Yamate

Bluff No. 111

Bảo tàng Tường niệm Osaragi Jiro

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Yatozaka

Bảo tàng Búp bê Yokohama

Tháp Yokohama Marine

Hikawa Maru

F

Điểm kết thúc

Thêm vào