Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Ngọn hải đăng cảng Shonan

Ngọn hải đăng cảng Shonan

Cửa hàng chính Kinokuniya (địa điểm ghi hình của bộ phim "Hidamari no Kanojo")

Cửa hàng chính Kinokuniya (địa điểm ghi hình của bộ phim "Hidamari no Kanojo")

Tuyến Enoden / ga Enoshima

Tuyến Enoden / ga Enoshima

Ga Kamakurakokomae

Ga Kamakurakokomae

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào