S

Điểm bắt đầu

Ngọn hải đăng cảng Shonan

Cửa hàng chính Kinokuniya (địa điểm ghi hình của bộ phim "Hidamari no Kanojo")

Tuyến Enoden / ga Enoshima

Ga Kamakurakokomae

F

Điểm kết thúc

Thêm vào