S

Điểm bắt đầu

Đài tưởng niệm Đèn khí

Bashamichi

Bảo tàng Lịch sử Hàng hải NYK

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Văn phòng Chính quyền tỉnh Kanagawa (King)

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Khách sạn New Grand

F

Điểm kết thúc

Thêm vào