Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đài tưởng niệm Đèn khí

Đài tưởng niệm Đèn khí

Bashamichi

Bashamichi

Bảo tàng Lịch sử Hàng hải NYK

Bảo tàng Lịch sử Hàng hải NYK

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Văn phòng Chính quyền tỉnh Kanagawa (King)

Văn phòng Chính quyền tỉnh Kanagawa (King)

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Khách sạn New Grand

Khách sạn New Grand

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào