S

Điểm bắt đầu

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Văn phòng Chính quyền tỉnh Kanagawa (King)

Nihon Oodori

Cầu tàu Osanbashi

Tòa nhà Hải quan Yokohama (Queen)

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Chuyến đi trên bầu trời

Chuyến đi trên cảng Yokohama (du thuyền Marine Rouge)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào