S

Điểm bắt đầu

Hiratsuka-hana-aguri

Chùa Komyo

Nanakuni toge/Endou hara

Đồi Shonan Daira (Công viên Komayama)

Bãi biển Hiratsuka

Shonan itakoCầu Banyu

Cầu Shonan-ginga (Cảnh núi Phú Sĩ)

F

Điểm kết thúc

Thêm vào