Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Okkoshiyama Fureai-no-Mori

Chùa Jokei・Đền Akiba

Đền Tsukiyomi

Chùa Asao Fudo-in (Tokusa Fudo)

Công viên Roguchinoike và công viên Keshomenyato

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào