Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đường mòn Beatles (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Đường mòn Beatles (từ tuyến đường đi bộ Kanazawa)

Núi Ohmaru

Núi Ohmaru

Rừng quan sát thiên nhiên Yokohama

Rừng quan sát thiên nhiên Yokohama

Tuyến đường đi bộ Ten-en

Tuyến đường đi bộ Ten-en

Núi Taihei

Núi Taihei

Đài quan sát Shojyoken

Đài quan sát Shojyoken

Chùa Meigetsu-in

Chùa Meigetsu-in

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Daihonzan Engaku

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào