Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Hiratsuka Hachimangu

Đền Hiratsuka Hachimangu

Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Bảo tàng thành phố Hiratsuka

Bảo tàng thành phố Hiratsuka

Công viên thành phố Hiratsuka

Công viên thành phố Hiratsuka

Sân vận động Lemon Gas (Sân vận động Hiratsuka)

Sân vận động Lemon Gas (Sân vận động Hiratsuka)

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào