Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Đền Hiratsuka Hachimangu

Đền Hiratsuka Hachimangu

Ngôi nhà kiểu phương Tây Hachimanyama (Nhà tưởng niệm Nhà máy Hiratsuka cao su Yokohama trước đây)

Ngôi nhà kiểu phương Tây Hachimanyama (Nhà tưởng niệm Nhà máy Hiratsuka cao su Yokohama trước đây)

Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Bảo tàng Nghệ thuật Hiratsuka

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào