Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Nhà hàng mỳ Yoshimuraya

Bảo tàng Mì cốc, Yokohama

Orbi Yokohama

Minato Mirai 21

Tản bộ quanh Kishamichi

Khu vực Noge

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào