S

Điểm bắt đầu

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

SKY DUCK Yokohama (Xe buýt lưỡng cư)

Cosmo Clock 21

Hamleys

F

Điểm kết thúc

Thêm vào