Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

SKY DUCK Yokohama (Xe buýt lưỡng cư)

Cosmo Clock 21

Hamleys

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc

Thêm vào