S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 509
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Local

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 25000

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1809
  • Sagami Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda