Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 1880
 • [82953] KEIKYU KURIHAMA LINE LTD. EXP., [82955] KEIKYU KURIHAMA LINE LTD. EXP., [83910] Keikyu Kurihama Line Rapid-Exp., [83912] Keikyu Kurihama Line Rapid-Exp. - [70192] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70471] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local, [71246] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71248] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71253] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71258] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [71278] Keikyu Main Line Rapid Ltd. Exp., [83131] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83177] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83187] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83188] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83192] Keikyu Main Line Ltd. Exp., [83205] Keikyu Main Line Ltd. Exp. - [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10978] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11182] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16699] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service - [156793] Shonan Monorail

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 990
 • [82953] KEIKYU KURIHAMA LINE LTD. EXP., [82955] KEIKYU KURIHAMA LINE LTD. EXP., [83910] Keikyu Kurihama Line Rapid-Exp., [83912] Keikyu Kurihama Line Rapid-Exp. - [70192] Keikyu Main Line Local, [70200] Keikyu Main Line Local, [70457] Keikyu Main Line Local, [70471] Keikyu Main Line Local, [70525] Keikyu Main Line Local, [70528] Keikyu Main Line Local, [70529] Keikyu Main Line Local - - Keihin-Tōhoku/Negishi - [156793] Shonan Monorail

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 23000

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 2086
 • [62189] Odakyu Enoshima Line Local, [62483] Odakyu Enoshima Line Exp., [63120] ODAKYU LTD. EXP. ENOSHIMA 30 - [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11137] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11183] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11186] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16715] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service, [16717] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda