S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 45phút
 • 675
 • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

 • 1giờ
 • 858
 • Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp - [JO] Yokosuka Line - Shonan Monorail

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 23000

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 1003
 • Odakyu Enoshima Local, Odakyu Enoshima Rapid Exp, Odakyu Ltd Exp Enoshima - [JT] Tōkaidō Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda