Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 15phút
  • 1700

Rẻ nhất

  • 15phút
  • 250
  • [63508] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63918] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63933] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local, [63936] Tokyu Toyoko/Minatomirai Line Local

Tokara Kobo

Tokara Kobo

1giờ

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda