Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 808
 • [B] Blue Line - [JH] Yokohama Line

Rẻ nhất

 • 1giờ30phút
 • 700
 • Route 036, Route 039 - [JH] Yokohama Line

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 3579
 • [JH] Yokohama Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama, Shinkansen Nozomi - Airport-Kaitoku, Airport-Kyuko, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1464
 • [JH] Yokohama Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda