Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 1346
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10978] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11182] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16699] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service - [156793] Shonan Monorail

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 657
 • Keihin-Tōhoku/Negishi, Shōnan-Shinjuku, Tōkaidō, Yokosuka - [156793] Shonan Monorail

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 23000

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 1489
 • [61969] Odakyu Enoshima Line Local, [62417] Odakyu Enoshima Line Local - [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11137] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11179] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11183] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11186] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16715] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service, [16717] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda