Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 650
 • Tōkaidō - [61969] Odakyu Enoshima Line Local, [63100] ODAKYU LTD. EXP. ENOSHIMA 1, [63107] ODAKYU LTD. EXP. HOMEWAY 81

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 630
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10978] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16699] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service - [61969] Odakyu Enoshima Line Local, [63100] ODAKYU LTD. EXP. ENOSHIMA 1, [63107] ODAKYU LTD. EXP. HOMEWAY 81

Không có hình ảnh
Raitei

Raitei

1giờ

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 22000

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1720
 • [156567] Shonan Monorail -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda