Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 5356
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line) - Yugawara Onsen

Rẻ nhất

 • 1giờ30phút
 • 1536
 • Tōkaidō - Yugawara Onsen

Mirakuan

Mirakuan

2giờ

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 5850
 • Yugawara Onsen - [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line) - Hikari, Kodama -

Rẻ nhất

 • 1giờ45phút
 • 2196
 • Tōkaidō -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda