S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 1040

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 440
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp

Tatara hama

45phút

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 27000

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 757
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda