S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 1040

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 655
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Keikyu Evening Wing, Keikyu Kurihama Ltd Exp, Keikyu Kurihama Rapid-Exp

Vịnh Ena

1giờ

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 24000

Rẻ nhất

  • 1giờ30phút
  • 723
  • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda