Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 470
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Seaside

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 436
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Seaside

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 20000

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 613
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda