S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 470
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Seaside

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 436
 • Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Seaside

 • 30phút
 • 443
 • Seaside - [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 700

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 539
 • [JK] Keihin-Tōhoku/Negishi Line - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda