S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Phố tàu Yokohama

1giờ30phút

BẢO TÀNG MỲ LY

1giờ30phút

  • 45phút
  • 519
  • Tokyu Toyoko/Minatomirai Exp, Tokyu Toyoko/Minatomirai Local, Tokyu Toyoko/Minatomirai Ltd Exp - [JN] Nambu Line

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 21000

Rẻ nhất

  • 45phút
  • 634
  • [JN] Nambu Line - - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda