S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 650
 • [JO] Yokosuka Line

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 400
 • Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp

Vịnh Ena

1giờ

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 25000

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 695
 • Airport-Kyuko - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda