Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4116
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama - [60137] Odakyu Odawara Line Local, [60446] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp., [61906] Odakyu Odawara Line Exp.

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 809
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp. - [60581] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60619] Odakyu Odawara Line Local, [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61591] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp.

Nhanh nhất

 • 1giờ15phút
 • 4995
 • [19373] JR Gotemba, [19415] JR Gotemba, [19417] JR Gotemba - [60264] Odakyu Odawara Line Local, [60559] Odakyu Odawara Line Local, [60572] Odakyu Odawara Line Local, [60581] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60619] Odakyu Odawara Line Local, [60810] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61019] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61591] Odakyu Odawara Line Exp., [61841] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp., [61960] Odakyu Odawara Line Exp. - Hikari, Kodama -

Rẻ nhất

 • 1giờ30phút
 • 2131
 • [19373] JR Gotemba, [19415] JR Gotemba, [19417] JR Gotemba - [10709] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11054] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11110] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16717] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda