S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 30phút
 • 429
 • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Semi-Exp

 • 30phút
 • 460
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

 • 15phút
 • 230
 • Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4451
 • Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ15phút
 • 2065
 • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Ltd Exp Sagami, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Rapid Exp - 空港

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda