Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 3916
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1100
 • Tōkaidō

 • 15phút
 • 230
 • [60137] Odakyu Odawara Line Local, [60446] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp., [61906] Odakyu Odawara Line Exp.

Nhanh nhất

 • 1giờ
 • 4832
 • [60264] Odakyu Odawara Line Local, [60559] Odakyu Odawara Line Local, [60572] Odakyu Odawara Line Local, [60581] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60619] Odakyu Odawara Line Local, [60810] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61019] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61591] Odakyu Odawara Line Exp., [61841] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp., [61960] Odakyu Odawara Line Exp. - Hikari, Kodama -

Rẻ nhất

 • 2giờ
 • 3041
 • [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [60831] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60964] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61536] Odakyu Odawara Line Exp., [61629] Odakyu Odawara Line Exp., [61668] Odakyu Odawara Line Exp., [61673] Odakyu Odawara Line Exp., [61952] Odakyu Odawara Line Exp. -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda