S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 529
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid - Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp

Hanagosyo

1giờ

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 29000

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1818
  • Odakyu Ltd Exp Hakone, Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda