Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 1000
 • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10978] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11182] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [16699] JR Shonan-Shinjuku Line Special Rapid Service

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 370
 • Keihin-Tōhoku/Negishi

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 22000

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1104
 • Yokosuka - - [72143] Airport-Kyuko - [70750] Airport-Kyuko, [70964] Airport-Kyuko, [71624] Airport-Kyuko

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda