Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 800
  • Tōkaidō

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 800
  • [10814] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [10921] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line), [11025] JR Ueno-Tokyo Line(Via Tokaido Line)

Chợ Oiso

Chợ Oiso

1giờ30phút

Shigitatsuan

Shigitatsuan

45phút

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda