S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 33000

Rẻ nhất

  • 1giờ30phút
  • 1569
  • [JT] Tōkaidō Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda