Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 1giờ
  • 971
  • [JT] Tōkaidō Line - Sagami Line

Nhanh nhất

  • 1giờ
  • 1129
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local -

Rẻ nhất

  • 1giờ
  • 689
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda