Xin hãy chú ý tới dịch virus Corona đang phát tán trên thế giới những ngày gần đây. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 30phút
  • 310
  • Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Ltd Exp, Sotetsu Main Rapid

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 525
  • [JH] Yokohama Line - Odakyu Odawara Exp, Odakyu Odawara Local, Odakyu Odawara Rapid Exp, Odakyu Odawara Semi-Exp - Odakyu Enoshima Local

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 518
  • Sagami Line - Sotetsu Main Exp, Sotetsu Main Local, Sotetsu Main Rapid, Sotetsu Main/Shin-Yokohama Local

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda