Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

 • 30phút
 • 310
 • [72888] Sotetsu Main Line Local, [73417] Sotetsu Main Line Exp., [75256] Sotetsu Main Line Rapid, [75522] Sotetsu Main Line Ltd. Exp.

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 459
 • [59676] Odakyu Odawara Line Local, [59783] Odakyu Odawara Line Local, [60517] Odakyu Odawara Line Local, [60534] Odakyu Odawara Line Local, [60591] Odakyu Odawara Line Local, [60593] Odakyu Odawara Line Local, [60595] Odakyu Odawara Line Local, [60599] Odakyu Odawara Line Local, [60612] Odakyu Odawara Line Local, [60616] Odakyu Odawara Line Local, [60622] Odakyu Odawara Line Local, [61275] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61278] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP., [61377] ODAKYU ODAWARA LINE SEMI-EXP. - Yokohama

Rẻ nhất

 • 30phút
 • 300
 • Sagami

Nhanh nhất

 • 15phút
 • 525
 • Yokohama - [59672] Odakyu Odawara Line Local, [59724] Odakyu Odawara Line Local, [59726] Odakyu Odawara Line Local, [59767] Odakyu Odawara Line Local, [59963] Odakyu Odawara Line Local, [60402] Odakyu Odawara Line Local, [60406] Odakyu Odawara Line Local, [60464] Odakyu Odawara Line Local, [60465] Odakyu Odawara Line Local, [60468] Odakyu Odawara Line Local, [60483] Odakyu Odawara Line Local, [60586] Odakyu Odawara Line Local, [60587] Odakyu Odawara Line Local, [60601] Odakyu Odawara Line Local, [60603] Odakyu Odawara Line Local, [60623] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60810] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [60899] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61020] Odakyu Odawara Line Rapid Exp., [61265] Odakyu Odawara Line Semi-Exp., [61271] Odakyu Odawara Line Semi-Exp., [61378] Odakyu Odawara Line Exp., [61424] Odakyu Odawara Line Exp., [61435] Odakyu Odawara Line Exp., [61439] Odakyu Odawara Line Exp., [61459] Odakyu Odawara Line Exp., [61482] Odakyu Odawara Line Exp., [61597] Odakyu Odawara Line Exp., [61896] Odakyu Odawara Line Exp., [61898] Odakyu Odawara Line Exp., [61966] Odakyu Odawara Line Exp. - [61969] Odakyu Enoshima Line Local, [62417] Odakyu Enoshima Line Local, [62423] Odakyu Enoshima Line Local

Rẻ nhất

 • 45phút
 • 516
 • Sagami - [73318] Sotetsu Main Line Local, [73340] Sotetsu Main Line Local, [73343] Sotetsu Main Line Exp., [73492] Sotetsu Main Line Exp., [75377] Sotetsu Main Line Rapid, [81666] Sotetsu Main/Shin-Yokohama Line Local

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 25000

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1544
 • Lake Liner - -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda