Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 3916
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Hikari, Kodama

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1100
 • Tōkaidō

Nhanh nhất

 • 45phút
 • 4597
 • Hikari, Kodama -

Rẻ nhất

 • 1giờ15phút
 • 1927
 • Tōkaidō -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda