Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Moriyamasha

Moriyamasha

30phút

Nhanh nhất

  • 45phút
  • 25000

Rẻ nhất

  • 1giờ15phút
  • 1890
  • -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda