S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Nhanh nhất

  • 30phút
  • 700

Rẻ nhất

  • 30phút
  • 559
  • Sotetsu Main Local - Airport-Kyuko, Keikyu Main Local, Keikyu Main Ltd Exp, Keikyu Main Rapid Ltd Exp - Airport-Kyuko, Keikyu Airport Local, Keikyu Airport Ltd Exp, Keikyu Main/Airport Rapid Ltd Exp

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda