Skip to main content
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

  • 45phút
  • 565
  • [B] Blue Line - あ29

  • 1giờ
  • 1360
  • あ24, あ27, あ28, た26, 新23 - [B] Blue Line -

F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda