Hãy cẩn thận với sốc nhiệt. Đọc thêm

Bỏ qua đi vào nội dung chính
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Bluff No. 18

Bluff No. 18

15phút

Nihon Oodori

Nihon Oodori

15phút

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda