Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Hành trình
Ga Yokohama S

Điểm bắt đầu:
Ga Yokohama

Phố tàu Yokohama

Phố tàu Yokohama

1giờ30phút

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 693
 • Keihin-Tōhoku/Negishi - Yokohama - Route 136

Rẻ nhất

 • 1giờ45phút
 • 660
 • Route 008, Route 058, Route 109, Route 148, Route 280 - - Route 039 - Route 136

Nhanh nhất

 • 30phút
 • 21000

Rẻ nhất

 • 1giờ
 • 1430
 • Route 136 - Yokohama -

Sân bay Haneda F

Điểm kết thúc:
Sân bay Haneda