Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông

Nghệ thuật trà đạoKanagawa

Filters

8 Nơi đến

Kitakamakura Houan (phòng trà)

Kitakamakura Houan (phòng trà)

Kamakura
Trải nghiệm Trà Đạo Tsunakawa

Trải nghiệm Trà Đạo Tsunakawa

Kawasaki
Phòng trà đạo Nhật Bản Kaikoh-an

Phòng trà đạo Nhật Bản Kaikoh-an

Yokohama
Học viện Wabisuki

Học viện Wabisuki

Kamakura
Trà Royal Blue Tea ở cửa hàng Chigasaki

Trà Royal Blue Tea ở cửa hàng Chigasaki

Chigasaki
Vườn trà Haku-undo

Vườn trà Haku-undo

Hakone
MUGEN-AN

MUGEN-AN

Yokohama
Chùa Tokei

Chùa Tokei

Kamakura

1 - 8 của 8 các kết quả