Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Onsen (Suối nước nóng) Furusato no Yado ở Iiyama
Khu vực trung tâm 5

Onsen (Suối nước nóng) Furusato no Yado ở Iiyama

Suối nước nóng Only-you
Khu vực phía Tây 6

Suối nước nóng Only-you

Kogome no yu (Suối nước nóng)
Khu vực phía Tây 4

Kogome no yu (Suối nước nóng)

Onsen (Suối nước nóng) Midorien ở Iiyama
Khu vực trung tâm 0

Onsen (Suối nước nóng) Midorien ở Iiyama

Onsen (Suối nước nóng) nhà trọ Motoyu ở Iiyama
Khu vực trung tâm 4

Onsen (Suối nước nóng) nhà trọ Motoyu ở Iiyama

Onsen (Suối nước nóng) Tsurumaki, Motoyu Jinya
Khu vực Shonan 21

Onsen (Suối nước nóng) Tsurumaki, Motoyu Jinya

Suối nước nóng Ururi hồ Sagami
Khu vực trung tâm 2

Suối nước nóng Ururi hồ Sagami

Khách sạn Bảo tàng Atsugi (Suối nước nóng Tron)
Khu vực trung tâm 0

Khách sạn Bảo tàng Atsugi (Suối nước nóng Tron)

Nhà trọ Fukumotokan / Suối nước nóng Nanasawa (Một ngày ở suối nước nóng)
Khu vực trung tâm 5

Nhà trọ Fukumotokan / Suối nước nóng Nanasawa (Một ngày ở suối nước nóng)

Suối nước nóng Iyashi
Khu vực trung tâm 1

Suối nước nóng Iyashi

Suối nước nóng Manyo-no-Yu, Odawara
Khu vực phía Tây 7

Suối nước nóng Manyo-no-Yu, Odawara

Nhà trọ suối nước nóng Arima Ryoyo
Yokohama, Kawasaki 3

Nhà trọ suối nước nóng Arima Ryoyo

Suối nước nóng Shiraku
Yokohama, Kawasaki 7

Suối nước nóng Shiraku

Suối nước nóng Sengokuhara
Khu vực phía Tây 9

Suối nước nóng Sengokuhara

Suối nước nóng Tachibana
Yokohama, Kawasaki 2

Suối nước nóng Tachibana