Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Koyorogi no Hama
Khu vực Shonan 5

Koyorogi no Hama

Cafe Hoshimeguri
Yokohama, Kawasaki 0

Cafe Hoshimeguri

Điệu nhảy Bon tại lễ hội Mitama ở chùa Sōji
Yokohama, Kawasaki 3

Điệu nhảy Bon tại lễ hội Mitama ở chùa Sōji

Đài quan sát
Khu vực Shonan 0

Đài quan sát

Chuyến đi bằng xe đạp leo núi ở Hakone
Khu vực phía Tây 35

Chuyến đi bằng xe đạp leo núi ở Hakone

Khách sạn Green Plaza Hakone
Khu vực phía Tây 0

Khách sạn Green Plaza Hakone

Kamakura · Trải nghiệm làm bánh ngọt Nhật Bản
Yokosuka, Miura 2

Kamakura · Trải nghiệm làm bánh ngọt Nhật Bản

Sự kiện ánh sáng Hase no Akari ở Kamakura
Yokosuka, Miura 2

Sự kiện ánh sáng Hase no Akari ở Kamakura

Trà Royal Blue Tea ở cửa hàng Chigasaki
Khu vực Shonan 1

Trà Royal Blue Tea ở cửa hàng Chigasaki

Núi Ohmaru
Yokohama, Kawasaki 7

Núi Ohmaru

Kamakura Tezukuri Ya (in núi Phú Sĩ, gamaguchi)
Yokosuka, Miura 8

Kamakura Tezukuri Ya (in núi Phú Sĩ, gamaguchi)

Lễ hội té nước tại suối nước nóng Yugawara
Khu vực phía Tây 0

Lễ hội té nước tại suối nước nóng Yugawara

Bảo tàng Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Joshibi
Khu vực trung tâm 2

Bảo tàng Trường Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Joshibi

Núi Sekirozan
Khu vực trung tâm 4

Núi Sekirozan

Tamago Kaido - Hiệp hội Công nghiệp Chăn nuôi Asamizo
Khu vực trung tâm 9

Tamago Kaido - Hiệp hội Công nghiệp Chăn nuôi Asamizo