Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo
Khu vực Shonan 6

Lăng mộ chôn cất đầu của Minamoto no Sanetomo

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo
Yokosuka, Miura 2

Ngôi mộ của Minamoto no Yoritomo

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura
Yokosuka, Miura 172

Kotoku-in / Đại Phật Kamakura

Chùa Hōkoku
Yokosuka, Miura 152

Chùa Hōkoku

Morito daimyōjin
Yokosuka, Miura 19

Morito daimyōjin

Đền Shirahige
Yokosuka, Miura 9

Đền Shirahige

Đền Nishikanō
Yokosuka, Miura 2

Đền Nishikanō

Đền Hashirimizu
Yokosuka, Miura 3

Đền Hashirimizu

Đền Higashikanō
Yokosuka, Miura 1

Đền Higashikanō

Iiyama Kannon
Khu vực trung tâm 2

Iiyama Kannon

Đền Kamikasuya
Khu vực Shonan 1

Đền Kamikasuya

Đền Ooyama Afuri
Khu vực Shonan 8

Đền Ooyama Afuri

Chùa Toshoin (Chùa Phật giáo)
Khu vực Shonan 1

Chùa Toshoin (Chùa Phật giáo)

Hinata Yakushi (Chùa Phật giáo)
Khu vực Shonan 3

Hinata Yakushi (Chùa Phật giáo)

Ngôi nhà cổ Shimazaki Tōson
Khu vực Shonan 5

Ngôi nhà cổ Shimazaki Tōson