Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm
Yokohama, Kawasaki 1

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm

Chùa Ankokuron
Yokosuka, Miura 0

Chùa Ankokuron

Chùa Anyō-in
Yokosuka, Miura 3

Chùa Anyō-in

Đền Egara Tenjin
Yokosuka, Miura 11

Đền Egara Tenjin

Chùa Daihonzan Engaku
Yokosuka, Miura 17

Chùa Daihonzan Engaku

Sasuke Inari
Yokosuka, Miura 6

Sasuke Inari

Chùa Sugimoto
Yokosuka, Miura 6

Chùa Sugimoto

Chùa Ōfuna Kannon
Yokosuka, Miura 33

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa En'nō
Yokosuka, Miura 1

Chùa En'nō

Đền Amanawa Shinmei
Yokosuka, Miura 2

Đền Amanawa Shinmei

Bảo tàng Văn học Kamakura
Yokosuka, Miura 15

Bảo tàng Văn học Kamakura

Chùa Kenchō
Yokosuka, Miura 11

Chùa Kenchō

Chùa Jōmyō kisen'an
Yokosuka, Miura 3

Chùa Jōmyō kisen'an

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku
Yokosuka, Miura 17

Zeniaraibenzaiten Đền Ugafuku

Dankazura
Yokosuka, Miura 3

Dankazura