Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm

Hiện trường vụ việc Namamugi và Đài tưởng niệm

Chùa Ankokuron

Chùa Ankokuron

Chùa Anyō-in

Chùa Anyō-in

Đền Egara Tenjin

Đền Egara Tenjin

Chùa Daihonzan Engaku

Chùa Daihonzan Engaku

Sasuke Inari

Sasuke Inari

Chùa Sugimoto

Chùa Sugimoto

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa Ōfuna Kannon

Chùa En'nō

Chùa En'nō

Đền Amanawa Shinmei

Đền Amanawa Shinmei

Bảo tàng Văn học Kamakura

Bảo tàng Văn học Kamakura

Chùa Kenchō

Chùa Kenchō

Chùa Jōmyō kisen'an

Chùa Jōmyō kisen'an

Zeniaraibenzaiten

Zeniaraibenzaiten

Dankazura

Dankazura