Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Bashamichi

Bashamichi

Đền Biwajima

Đền Biwajima

Hội trường Berrick

Hội trường Berrick

Khách sạn New Grand

Khách sạn New Grand

Chùa Myōkō

Chùa Myōkō

Chùa Myōhon

Chùa Myōhon

Chùa Hongaku

Chùa Hongaku

Bluff No. 111

Bluff No. 111

Bluff No. 234

Bluff No. 234

Vườn Ý Yamate

Vườn Ý Yamate

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate

Tham quan các Tòa nhà Lịch sử Phương Tây Yamate

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Aka-Renga Soko (Nhà kho gạch đỏ Yokohama)

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Bảo tàng Lưu trữ Lịch sử Yokohama

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Ngôi nhà Anh ở Yokohama

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)

Hội trường Kỷ niệm mở Cảng Yokohama (Jack)