Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Bảo tàng lịch sử tự nhiên tỉnh Kanagawa
Vé khuyến mãi
Khu vực phía Tây 14

Bảo tàng lịch sử tự nhiên tỉnh Kanagawa

Bảo tàng Thủy tinh Venice, Hakone
Vé khuyến mãi
Khu vực phía Tây 117

Bảo tàng Thủy tinh Venice, Hakone

Tàu tưởng niệm MIKASA
Vé khuyến mãi
Yokosuka, Miura 26

Tàu tưởng niệm MIKASA

Hội trường Tưởng niệm Hoshun Yamaguchi
Vé khuyến mãi
Yokosuka, Miura 5

Hội trường Tưởng niệm Hoshun Yamaguchi

Bảo tàng Văn học Odawara
Vé khuyến mãi
Khu vực phía Tây 1

Bảo tàng Văn học Odawara

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Hayama
Vé khuyến mãi
Yokosuka, Miura 13

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Hayama

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Kamakura Annex
Vé khuyến mãi
Yokosuka, Miura 4

Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại, Kamakura Annex

Bảo tàng Kanazawa-Bunko tỉnh Kanagawa
Vé khuyến mãi
Yokohama, Kawasaki 1

Bảo tàng Kanazawa-Bunko tỉnh Kanagawa

BẢO TÀNG LALIQUE, HAKONE
Vé khuyến mãi
Khu vực phía Tây 40

BẢO TÀNG LALIQUE, HAKONE

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT YOH SHOMEI
Vé khuyến mãi
Yokosuka, Miura 1

BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT YOH SHOMEI

Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Kaburaki Kiyokata thành phố Kamakura
Vé khuyến mãi
Yokosuka, Miura 2

Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Kaburaki Kiyokata thành phố Kamakura

BẢO TÀNG KAMAKURABORI
Vé khuyến mãi
Yokosuka, Miura 7

BẢO TÀNG KAMAKURABORI

Bảo tàng văn hóa lịch sử tỉnh Kanagawa
Vé khuyến mãi
Yokohama, Kawasaki 2

Bảo tàng văn hóa lịch sử tỉnh Kanagawa