Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Obara-juku Honjin
Khu vực trung tâm 7

Obara-juku Honjin

Ainouen Mimase - Nông Trại Việt Quất
Khu vực trung tâm 0

Ainouen Mimase - Nông Trại Việt Quất

Thunder Snake ATSUGI
Khu vực trung tâm 8

Thunder Snake ATSUGI

Nhà máy sake Kubota
Khu vực trung tâm 3

Nhà máy sake Kubota

Đỉnh núi Hiru
Khu vực trung tâm 12

Đỉnh núi Hiru

Rừng Komorebi
Khu vực trung tâm 10

Rừng Komorebi

Ngã ba Yadaone
Khu vực trung tâm 0

Ngã ba Yadaone

Trình diễn ánh sáng Sagamiko
Khu vực trung tâm 47

Trình diễn ánh sáng Sagamiko

Chùa Josen
Khu vực trung tâm 5

Chùa Josen

Công viên Dohogawa
Khu vực trung tâm 1

Công viên Dohogawa

Biểu diễn Kabuki Fujino
Khu vực trung tâm 0

Biểu diễn Kabuki Fujino

Công viên Làng tự nhiên Sagamigawa
Khu vực trung tâm 1

Công viên Làng tự nhiên Sagamigawa

Studio thủy tinh Atsugi
Khu vực trung tâm 0

Studio thủy tinh Atsugi

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)
Khu vực trung tâm 1

Tham quan đập Miyagase (Mở đập xả lũ)

Kokubunji・Dora
Khu vực trung tâm 2

Kokubunji・Dora