Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Tòa nhà Ehrismann
Yokohama, Kawasaki 100

Tòa nhà Ehrismann

Cầu tàu Osanbashi
Yokohama, Kawasaki 110

Cầu tàu Osanbashi

Công viên Mitsuike
Yokohama, Kawasaki 106

Công viên Mitsuike

Công viên Grand Mall
Yokohama, Kawasaki 30

Công viên Grand Mall

Chuyến đi trên bầu trời
Yokohama, Kawasaki 62

Chuyến đi trên bầu trời

Công viên Zou-no-Hana
Yokohama, Kawasaki 35

Công viên Zou-no-Hana

Nihon Oodori
Yokohama, Kawasaki 70

Nihon Oodori

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )
Yokohama, Kawasaki 72

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

Đài quan sát công viên Nogeyama
Yokohama, Kawasaki 26

Đài quan sát công viên Nogeyama

Bluff No. 18
Yokohama, Kawasaki 65

Bluff No. 18

Công viên Honmoku Summit
Yokohama, Kawasaki 39

Công viên Honmoku Summit

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)
Yokohama, Kawasaki 29

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Minato Mirai 21
Yokohama, Kawasaki 122

Minato Mirai 21

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi
Yokohama, Kawasaki 41

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi

Công viên Yamashita
Yokohama, Kawasaki 51

Công viên Yamashita