Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Tòa nhà Ehrismann
Yokohama, Kawasaki 84

Tòa nhà Ehrismann

Cầu tàu Osanbashi
Yokohama, Kawasaki 89

Cầu tàu Osanbashi

Công viên Mitsuike
Yokohama, Kawasaki 81

Công viên Mitsuike

Công viên Grand Mall
Yokohama, Kawasaki 28

Công viên Grand Mall

Chuyến đi trên bầu trời
Yokohama, Kawasaki 55

Chuyến đi trên bầu trời

Công viên Zou-no-Hana
Yokohama, Kawasaki 35

Công viên Zou-no-Hana

Nihon Oodori
Yokohama, Kawasaki 50

Nihon Oodori

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )
Yokohama, Kawasaki 43

Công viên tưởng niệm Nippon Maru (Bảo tàng cảng Yokohama Nippon-Maru )

Đài quan sát công viên Nogeyama
Yokohama, Kawasaki 25

Đài quan sát công viên Nogeyama

Bluff No. 18
Yokohama, Kawasaki 45

Bluff No. 18

Công viên Honmoku Summit
Yokohama, Kawasaki 36

Công viên Honmoku Summit

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)
Yokohama, Kawasaki 27

Công viên ngắm cảng biển (Công viên Minato-no-Mieru Oka)

Minato Mirai 21
Yokohama, Kawasaki 111

Minato Mirai 21

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi
Yokohama, Kawasaki 36

Trình diễn ánh sáng ở Motomachi

Công viên Yamashita
Yokohama, Kawasaki 51

Công viên Yamashita