Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Du lịch 2 ngày, 1 đêm - Enoshima & Hakone
Khu vực phía Tây 117

Du lịch 2 ngày, 1 đêm - Enoshima & Hakone

Khoảng thời gian: 14giờ45phút

Mùa thu ở Sengokuhara (Một ngày)
Khu vực phía Tây 21

Mùa thu ở Sengokuhara (Một ngày)

Khoảng thời gian: 5giờ30phút

Mùa thu ở Sengokuhara (2 ngày, 1 đêm)
Khu vực phía Tây 21

Mùa thu ở Sengokuhara (2 ngày, 1 đêm)

Khoảng thời gian: 10giờ15phút

2 ngày, 1 đêm - Đom đóm đầu mùa hè và mua sắm ở Hakone
Khu vực phía Tây 48

2 ngày, 1 đêm - Đom đóm đầu mùa hè và mua sắm ở Hakone

Khoảng thời gian: 12giờ30phút

Thành cổ lịch sử vOdawara và phố văn hóa
Khu vực phía Tây 26

Thành cổ lịch sử vOdawara và phố văn hóa

Khoảng thời gian: 16giờ45phút

Tham quan tượng Phật bằng đá Hakone & Ashinoyu Onsen
Khu vực phía Tây 9

Tham quan tượng Phật bằng đá Hakone & Ashinoyu Onsen

Khoảng thời gian: 8giờ30phút

Dinh thự trước kia của Matsumoto Gokichi Residence và trà quán Ukotei
Khu vực phía Tây 5

Dinh thự trước kia của Matsumoto Gokichi Residence và trà quán Ukotei

Khoảng thời gian: 4giờ

Di tích lịch sử Odawara từ thời Sengoku đến thời Showa
Khu vực phía Tây 2

Di tích lịch sử Odawara từ thời Sengoku đến thời Showa

Khoảng thời gian: 4giờ15phút

Tàn tích Juno và tham quan Odawara Hachifukujin
Khu vực phía Tây 1

Tàn tích Juno và tham quan Odawara Hachifukujin

Khoảng thời gian: 7giờ

Dấu tích lịch sử của Phó Đề đốc Perry và con tàu đen ở Hakone
Khu vực phía Tây 33

Dấu tích lịch sử của Phó Đề đốc Perry và con tàu đen ở Hakone

Khoảng thời gian: 19giờ15phút