Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Kinokuniya
Khu vực phía Tây 1

Kinokuniya

Suimon (Cửa van) Kojiri
Khu vực phía Tây 6

Suimon (Cửa van) Kojiri

Bảo tàng lịch sử và tượng Phật bằng đá
Khu vực phía Tây 1

Bảo tàng lịch sử và tượng Phật bằng đá

Cửa hàng sơn mài Ishikawa
Khu vực phía Tây 1

Cửa hàng sơn mài Ishikawa

Hayakawa Gyoko
Khu vực phía Tây 3

Hayakawa Gyoko

Ishii Jozo
Khu vực phía Tây 1

Ishii Jozo

Trạm kiểm soát Hakone / Bảo tàng Hakone Sekisho
Khu vực phía Tây 10

Trạm kiểm soát Hakone / Bảo tàng Hakone Sekisho

Hồ Ashi (câu cá & ăn trưa với cá ốt me Nhật)
Khu vực phía Tây 1

Hồ Ashi (câu cá & ăn trưa với cá ốt me Nhật)

Bảo tàng Nghệ thuật Yugawara
Khu vực phía Tây 0

Bảo tàng Nghệ thuật Yugawara

Đĩa trang trí ở khách sạn Fujiya
Khu vực phía Tây 3

Đĩa trang trí ở khách sạn Fujiya

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung
Khu vực phía Tây 0

Lễ hội hoa mơ Odawara và cưỡi ngựa bắn cung

Houkaen
Khu vực phía Tây 4

Houkaen

Công viên Nishihirabatake
Khu vực phía Tây 9

Công viên Nishihirabatake

Hái quýt Yugawara
Khu vực phía Tây 3

Hái quýt Yugawara

Umenoen
Khu vực phía Tây 0

Umenoen