Du lịch ở Kanagawa

Địa điểm ở Kanagawa

Ao Hyoutan
Khu vực phía Tây 2

Ao Hyoutan

Đài quan sát công viên Tanzawako Chiyosawa
Khu vực phía Tây 9

Đài quan sát công viên Tanzawako Chiyosawa

Ashinoko Skyline
Khu vực phía Tây 2

Ashinoko Skyline

Du thuyền ngắm cảnh Hakone
Khu vực phía Tây 90

Du thuyền ngắm cảnh Hakone

Con đường đi bộ lịch sử Hakone
Khu vực phía Tây 9

Con đường đi bộ lịch sử Hakone

Bảo tàng ngoài trời Hakone
Khu vực phía Tây 56

Bảo tàng ngoài trời Hakone

Đài quan sát Sounzan
Khu vực phía Tây 20

Đài quan sát Sounzan

Kokian
Khu vực phía Tây 0

Kokian

Những ngôi mộ của Hojo Ujimasa・Hojo Ujiteru
Khu vực phía Tây 0

Những ngôi mộ của Hojo Ujimasa・Hojo Ujiteru

Trải nghiệm văn hóa lịch sử trong chuyến đi bộ
Khu vực phía Tây 6

Trải nghiệm văn hóa lịch sử trong chuyến đi bộ

Đền Hojo inari / Hòn đá ếch
Khu vực phía Tây 3

Đền Hojo inari / Hòn đá ếch

Bến sông Sakawa
Khu vực phía Tây 6

Bến sông Sakawa

Con đường thông Ninomiya Sontoku no Yukari
Khu vực phía Tây 14

Con đường thông Ninomiya Sontoku no Yukari

Mộ cổ Kuno
Khu vực phía Tây 0

Mộ cổ Kuno

Vườn hoa Odawara
Khu vực phía Tây 9

Vườn hoa Odawara